Ured prodekana za nastavu Ured dekana Svečana dvorana Viro Kreiraonica Predavaonica2-11 Nastavnički kabinet2-14 Nastavnički kabinet2-15 Predavaonica2-18 Ured pročelnika za ICT Predavaonica2-21 Predsoblje 2-01 Ured prodekana za razvoj Tajništvo Ured tajnice predsoblje_viro Pismohrana Vijećnica TVIN predsoblje_TVIN Predavaonica2_12 Ured pročelnice za ekonomiju predhodnik_2-13 Ured pročelnice za turizam Nastavnički kabinet2-17 Informatički kabinet 2-19 prethodnik_2-19 Informatički kabinet 2-22 Centar za istraživanje i razvoj Nastavnički kabinet2-24 Hodnik2-01 Hodnik-tajnistvo Hodnik-viro Hodnik-tvin hodnik-kreiraonica Stepenište-kat Hodnik-2-13 Hodnik2-16 Hodnik-2-20 Hodnik-2-24 wc-viro wc-2-20 VSMTI_prizemlje